oficiální web obce

admin

Tuto sobotu 23.března v 9 hodin bude v obci Všeň probíhat svoz nebezpečného odpadu

Budou se brát pouze řádně uzavřené nádoby s barvami, oleji a chemikáliemi.

V režimu zpětného odběru  také :

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory a zářivky

Zařízení musejí být kompletní.

Jiné druhy odpadů nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Svozová místa Všeň u Agra, Mokrý náves, Ploukonice náves.


V neděli 31.března se uskuteční zájezd pro děti do IQ parku v Liberci. Sraz dětí v 9 hodin na vlakovém nádraží v Turnově.

Přihlášky nejpozději do 22. března telefonicky nebo e-mailem na Obecní úřad Všeň.


Obecní úřad Všeň vyhlásil záměr odprodeje spadlého topolu v Ploukonicích za mostem, formou samo těžby. Případné nabídky předkládejte na Obecní úřad Všeň nejpozději do 26. března 2019.

 

Bližší informace budou poskytnuty na Obecním úřadu Všeň, nebo na webových stránkách obce Všeň.

 

Chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Těmito odpady jsou obaly od barev (katalogové číslo 200127) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát nádoby pouze řádně uzavřené s barvami ,oleji a chemikáliemi.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej
  • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

  1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude shromážděn předem na jednom místě, které je přístupné nákladní pro vozy. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
  2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
  3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
  4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu je určen na:          

23.3.2019 v 9.30 h   Všeň+ Mokrý+Ploukonice

Všeň u Agra, Mokrý náves, Ploukonice náves

Přijmeme skladníka (květen–říjen) do skladu knih ve Všeni u Turnova.

Požadavky: dobrá fyzická zdatnost, manipulace s paletovým vozíkem, zodpovědnost, nekuřák.

Nabízíme: pouze ranní směna, žádné víkendy, lze i zkrácený úvazek.                                 

Kontakt: kariera@alter.cz nebo tel. 272 760 329

Průvod masek dorazil do hostince u Loudů, kde se konali masopustní hody. Pro děti byla připravena zábava v podobě dílenských prací a různých her které připravila dětem paní Hájková. A také nechala na ukončení masopustu za smutečního doprovodu masek vynést basu. A na závěr masopustu byla skvělá veselice za doprovodu Liberecké kapely VŠUDE DOMA.

autor fotografií: Miloš Havlas