oficiální web obce

admin

Sběr železného šrotu

Tuto sobotu 6. dubna od 8 hodin bude probíhat v obci sběr železného šrotu, 

Hasiči ze Všeně provedou sběr na Všeni a v Mokrém

Hasiči z Ploukonic provedou sběr v Ploukonicích.

Ukliďme Česko

Tuto sobotu 6. dubna proběhne akce,, Ukliďme Česko“ začínáme na  Všeni u hasičárny ve 13 hodin

Tuto sobotu 23.března v 9 hodin bude v obci Všeň probíhat svoz nebezpečného odpadu

Budou se brát pouze řádně uzavřené nádoby s barvami, oleji a chemikáliemi.

V režimu zpětného odběru  také :

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory a zářivky

Zařízení musejí být kompletní.

Jiné druhy odpadů nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Svozová místa Všeň u Agra, Mokrý náves, Ploukonice náves.


V neděli 31.března se uskuteční zájezd pro děti do IQ parku v Liberci. Sraz dětí v 9 hodin na vlakovém nádraží v Turnově.

Přihlášky nejpozději do 22. března telefonicky nebo e-mailem na Obecní úřad Všeň.


Obecní úřad Všeň vyhlásil záměr odprodeje spadlého topolu v Ploukonicích za mostem, formou samo těžby. Případné nabídky předkládejte na Obecní úřad Všeň nejpozději do 26. března 2019.

 

Bližší informace budou poskytnuty na Obecním úřadu Všeň, nebo na webových stránkách obce Všeň.

 

Chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Těmito odpady jsou obaly od barev (katalogové číslo 200127) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát nádoby pouze řádně uzavřené s barvami ,oleji a chemikáliemi.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej
  • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

  1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude shromážděn předem na jednom místě, které je přístupné nákladní pro vozy. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.
  2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
  3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!
  4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu je určen na:          

23.3.2019 v 9.30 h   Všeň+ Mokrý+Ploukonice

Všeň u Agra, Mokrý náves, Ploukonice náves