oficiální web obce

admin

Třešňovka na Všeni pomalu dožívá a tak se začíná nahrazovat novými stromy. Na to, že bylo 28. listopadu, kdy již bývá sníh, tak bylo hezké počasí a děti ze zdejší školy přišly vysadit nové stromky třešní. Velice skvělá akce, která děti poučila a pobavila. Odměnou pro děti byly skvělé špekáčky, které si sami opekly a zapily teplým čajem. Největší radost určitě měly maminky z toho, že děti byly pěkně zašpiněné.

autor: Miloš Havlas

Tak už máme cestu celou kolem letiště až k country salonu v jeteli vysázenou ovocnými stromy.  Do konce aleje chybělo vysázet ještě 20.stromů. Ty se podařilo zasadit hlavně za podpory organizace Sázíme stromy a pana starosty Vytiny.

Velký zájem občanů obce o výsadbu nebyl, asi byli ještě přejedení po obecní zabíjačce.

autor: Miloš Havlas

Poslední říjnovou neděli proběhla za nádherného počasí výsadba nové ovocné aleje podél Všenského letiště. Na zasazení 80. stromů třešní, jabloní a hrušní přijelo hodně nadšenců z hnutí Hanibal a tým Sázíme stromy. Výsadba stromů vůbec nebyla jednoduchá, podle cesty byla zem hodně kamenitá a tak se aktivisté pěkně  zapotili ještě ,že měli ostré krumpáče. Skvělá akce, která zkrášlí okolí naší hezké obce. 

autor: Miloš Havlas

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot
  • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

  1. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
  2. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu 10.11. 2019 v 8.30 hod.