oficiální web obce

admin

Poslední říjnovou neděli proběhla za nádherného počasí výsadba nové ovocné aleje podél Všenského letiště. Na zasazení 80. stromů třešní, jabloní a hrušní přijelo hodně nadšenců z hnutí Hanibal a tým Sázíme stromy. Výsadba stromů vůbec nebyla jednoduchá, podle cesty byla zem hodně kamenitá a tak se aktivisté pěkně  zapotili ještě ,že měli ostré krumpáče. Skvělá akce, která zkrášlí okolí naší hezké obce. 

autor: Miloš Havlas

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

  • elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované
  • olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot
  • drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

  1. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.
  2. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu 10.11. 2019 v 8.30 hod.

 

26. září 2019 se uskutečnil pro nejen seniory Všeně tajný výlet okolo komína. Nejdříve jsme navštívili zámek Hrubý Rohozec, v Železném Brodě městské muzeum výroby skla, velice dobrý oběd v hezkém penzionu, navštívili muzeum v Borku pod Troskami, kde mají sbírku historických motocyklů především českých značek Jawa, ČZ a Praga. Pak jsme zajeli do Troskovic, kde je museum panenek, ale i když jsme byli objednaní, tak měli zavřeno. 

Konec velice povedeného výletu jsme zakončili ve skvělé cukrárně v Sedmihorkách.

autor: Miloš Havlas