oficiální web obce

admin

Průvod masek dorazil do hostince u Loudů, kde se konali masopustní hody. Pro děti byla připravena zábava v podobě dílenských prací a různých her které připravila dětem paní Hájková. A také nechala na ukončení masopustu za smutečního doprovodu masek vynést basu. A na závěr masopustu byla skvělá veselice za doprovodu Liberecké kapely VŠUDE DOMA.

autor fotografií: Miloš Havlas

Odevzdání vyplněných dotazníků je možné do konce tohoto týdne tedy do neděle 17.2 2019, do poštovní schránky na Obecním úřadu.

Dotazník je možné stáhnout na webových stránkách obce Všeň, v sekci aktuality.


Tuto sobotu 16.2 bude probíhat v celé obci Masopust. Začínáme v 9:30 u Obecního úřadu. Masopustní průvod se po té vydá po Všeni, přes Mokrý do Ploukonic.

Program:

  • 9:30 sraz masopustního průvodu
  • 10:00 – 15:00     průvod  Všeň – Mokrý – Ploukonice
  • od 14:00    masopustní hody u Loudů
  • od 15:00    masopustní program pro děti – dílny a hry
  • od 17:00   veselice za doprovodu kapely VŠUDE DOMA

Vánoční období kdy se narodil Ježíš, ukončuje 6. leden, to se vydali tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar do Betléma uctít narozeného Ježíše a donesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Děti podle tři králové tradice převlečené za K.M.B. chodili po Všeni, Mokrým a v Ploukonicích, zazpívali koledy a do kasičky dostali symbolickou částku.

autor fotografií: Miloš Havlas