oficiální web obce

Naše obec zahájila práce na přípravě výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Na únorovém zastupitelstvu byl schválen výběr dodavatele projektové dokumentace pro tuto náročnou akci, stala se jím firma VEDU VODU s.r.o.. Hlavním cílem této stavby, která bude mít po dokončení významný vliv na zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí, je náprava současného nevyhovujícího stavu v odvádění a likvidaci odpadních vod vznikajících v domácnostech a místních provozovnách. Projekt bude řešit odvádění odpadních vod ze všech nemovitostí obce a jejich čištění v nové čistírně odpadních vod.