oficiální web obce

REGISTRACE

Souhlas se zpracování osobních údajů pro zasílání upozornění
na nově vložené příspěvky na oficiální web obce Všeň.

Účel zpracování:

  • zasílání upozornění na nově vložené příspěvky na oficiální web obce Všeň: vsen.cz

Zpracovávané osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mail

Doba zpracování:

  • do odvolání souhlasu subjektem údajů

Odvolání souhlasu

Odstranění ze zpracování registrovaných subjektů bude provedeno na základě odvoleného souhlasu. Tímto bude  ukončeno zasílání upozornění.   

Souhlas můžete odvolat zde

Správce tímto informuje Subjekt údajů že má, v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem, vůči Správci zejména tato práva:

(a) právo na přístup k Osobním údajům;
(b) právo na opravu Osobních údajů;
(c) právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“);
(d) právo na omezení zpracování Osobních údajů;
(e) právo na přenositelnost Osobních údajů;
(f) právo vznášet námitky proti zpracování Osobních údajů;
(g) právo souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat.

Subjekt údajů je oprávněn svá práva vůči Správci uplatnit kontaktováním Správce (e-mail: vsen@vsen.cz)

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Registrační formulář:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

anone