oficiální web obce

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Všeň datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: vsen@vsen.cz
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny: Pondělí: 9:00-12:00 – 13:00-17:00 a Středa: 9:00-12:00 – 13:00-17:00

Prostudujte před odesláním